Reguły Bonifacego VIII we współczesnych systemach prawnych

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez
studencko-doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris
działające na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.