Bulwary wiślane - wiosenny wypad w poszukiwaniu słońca