Patrycja

Sesja zdjęciowa w Ogrodzie Saskim w Warszawie